Seyid Rıza’nın söylediği bazı sözler, oldukça önemlidir. Fakat bu sözlerin üzerinde, maalesef detaylıca durulmamaktadır! Örneğin Ankara için; “Biz sandık ki bu zalimler bizi Kerbelâ’ya götürecekler, meğerse Kerbelâ’yı buraya getirmişler!“ Yine idam gecesi M. Kemal ile görüşmesinde; “Ben senin yalanlarınla, hilelerinle baş edemedim bu bana dert...

Bilinen tarihiyle, bir bütün olarak Kürdistan; antik çağlardan  (MÖ. 3000, MS. 400) beri; Sümerlerle birlikte Gutiler, Hurriler, Kasitler, Mitaniler, Babiller, Komagena/ Komagelan Kürt klanları/aşiretleri eğemenlikleri altındaydı. Bölgenin daha eveliyatı, Suriye Resulayn (Ceylanpınar) yakınlarındaki Habur suyunun doğduğu yerde, Tel Khalaf/Xalaf kültürü olarak da bilinen, en...