Kurd ‘Kürt’ isminin Sumerce kur- ‘dağ, yeraltı dünyası/cehennem, yabancı toprak, doğu rüzgârı’ sözcüğünden türediği ve Kurd ‘kürt’ isminin ‘dağlı’ anlamına geldiği başlıca iddialardan birisidir. Şüphesiz bunun da etkisi olmuştur. Ama esas köken olmadığı da doğrudur. Çünkü Sumerce kur- ‘dağ’ sözcüğü Proto-Hind-Avrupaca *gwer- ‘dağ, sarp tepelik’,...

Alevi Kürdler daha iyi bilirler. Hani ''niyaz'' olarak dağıtılan, bazı özel günlerde yapılan yağlı bir ekmek türü vardır. Buna ''bizik, bazik, bezek'' gibi yöresel isimler verilir. İşte kelimenin ''yağ'' ile ''topak hamur'' anlamlarının tam ifadesi bu yağlı ekmek türüdür....

Astyages bir daha söz aldı, şunları söyledi: "Ben de Mag'lar, inanmayı çok istiyorum, mademki çocuk kral seçilmiş, rüya yerine geldi demektir ve artık bu çocuktan çekinmenin gereği kalmamıştır. Ama gene de ne dersiniz, durumu enine boyuna iyice inceledikten sonra benim soyum için ve aynı zamanda...

İslamiyet öncesi Kürdlerin Zerdüşti olduklarına yönelik bizzat Kürdlerce ileri sürülen görüşler mevcut. Ancak, Alevi-Yezidi-Yarsan inançlarının araştırılmadığı, hele Aleviliğin tamamen 1923 Türkiyesinin resmi ideolojik düsturlarına terkedildiği ve esasen Kürdlerin dilleriyle bağlantılarının da bizatihi Cumhuriyetçe kesildiği bir ortamda kafa karışıklığı daha da çarpıklaşarak devam etmeye mahküm görünüyor....

Haymana'ya bağlı bir Sincik köyü vardı. Çok küçükken bir defa orayı ziyaret ettiğimizi hatırlıyorum zira yakın bir akrabam o köye gelin gitmişti. Yıllar sonra Adıyaman'a bağlı bir Sincik kazası olduğunu da okudum. Ankara yakınlarında şimdilerde nüfusuyla çok irileşmiş bir semte dönüşen Sincan  tren istasyon/kasabası da...

Kitabın ana teması hocanın ‘Yer yüzü sadece gökyüzünün yansımasıdır’ sözüdür. Burdan hareketle kitap bir noktadan hedeflenen noktaya kadar sağlam bir şekilde halkaları birbirine bağlayıp gidiyor. Girê Miraza’da bulunan kalıntılardan başlayıp diğer medeniyetlere kullanılan/bulunan kültür kalıntılarını karşılaştırıyor. Ama, bunu yaparken astroloji kullanıyor....

Alevilikte dedelik kurumu yoktur, pirlik kurumu vardır. Pir ocakta, yani bir eğitim kurumunda yetişir. Dört kapı kırk makam denilen olgu da burada öğretilir. Pirin olgunlaştığına kanaat getirildiği zaman, ocak tarafından görevlendirilir. Alevilik erkanına göre pir, topluma hizmet verir. Pir ocaktan sorumluydu, ocak da pirden. Pir...

Dr. Cemşid Bender, Şadilli aşiretine mensup, Cunan mıntıkasından Konya'ya göç eden Haci Sabri Halici'nin en küçük oğludur. Haci Sabri Halıcı ilk bölümde bahsettiğim gibi 1. dünya harbinde Ruslara karşı savaşmış ve gazilik ünvanı almıştı. Cemşid Bender'in iki ağabeyi, iki kız kardeşı vardı. Ağabeylerinden biri Pilot...

Etem Xemgîn, Malatya ili Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı köyünde 1947 yılında dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu ise Antep'te okuduktan sonra; kan davası yüzünden ailesiyle birlikte İstanbul’a göçtü. Liseyi ve Hukuk Fakültesi'ni İstanbul’da okuyup bitirdi. İstanbul’da bir süre avukatlık yaptıktan sonra, siyasi gelişmeler nedeniyle 1980'de bu...