DİNGİRKurda ile DİNGİRAşur’un çocukları   Ali Husein Kerim   Kürtler ile Asuriler 4500 yılı aşkın içiçe yaşayan iki halktır. Ayrı din ve etniseye sahip olmalarına rağmen bu iç içelikleri halen devam etmektedir. Dünyada böylesine iç içeliğin başka örneklerine pek rastlanmaz. Şüphesiz Kürtler ile Asuriler kendi aralarında binlerce yıl savaşmış,...

KIBRIS VE EGE’DE ORTAYA ÇIKAN MİTANİLERE AİT MÜHÜRLER   Ali Husein Kerim Kürtlerin ataları olan Mitaniler Hitit ve Mısırla birlikte antik dönemde (M.Ö. 1500-1300) Yakındoğu’nun en önemli politik güçlerinden birisidir. Mitanilerin ülkesine Khanigalbet (Xanîqulbe: güney yerleşkesi)[1] de denilirdi. Okumak için lütfen aşağıdaki butona tıklayınız!   ...

Cemal Özel   Kurdili Hicazkar makamında bir şarkı Makamların en parlak ve en renklisi hatta neredeyse bütün makamları içinde barındıracak kadar zengin, belki de makamların şahı denilebilecek çağrışımlara sahip olan Kürdili Hicazkâr gibi makamlar, bilinçli, söze hâkim bestekârlarca güftenin ana fikri ile uyumlu biçimde kullanılmıştır. Benimde en sevdigim makamlardan biridir. Bu...

(Bir mitolojinin yansıması)   Ali Husein Kerim   “Ve tanrı onları taşa dönüştürdü!” “Biz dönene kadar heykellerimiz burayı korusun!” Günümüzde de aynı şeyler söylenmiyor mu? Evet hemen hemen Kürdistan’ın her yerinde ya gelin alayı taşa dönüşmüş ya da savaşçı heykelleri için taşa “dönüştürülmüş devler” denilmektedir. Hatta bu heykel “filan geçidin koruyucusudur”...

Rae Haq(i)/Alevilik inancında nur-(i)e Mıhemed/Muhammed     Cemal Özel   Rae haq(i) inancında; güneş sabah doğduğunda akşam ise battığında ona dönülerek 'ya Mıhemed' denilerek dua edilir. Güneş Kürdçe 'nur-e Mıhemed' olarak tanımlanır ve aynı zamanda kıbledir. Gayet açık bir şekilde görüleceği üzere Muhammed güneş ile özdeştir...

    Ali Husein Kerim “Eğer,” günlük konuşmalar içerisinde en çok konuşulan kelimelerden birisidir. Çünkü bu kelime bir şart edatıdır ve şartlanma ile ilgili tüm konuşmalar içerisinde kullanılır. Hatta şart içeren sözcük veya cümleleri daha da pekiştirmektedir denilebilir.     Yazıyı okumak için lütfen aşağıdaki yazıya tıklayınız! ...

Ali Husein Kerim Adeletin, hak ve hukukun simgesel aracı olan terazi isminin Urartucadan dilimize, daha doğrusu dillerimize geçtiğini acaba kaç kişi biliyor? Biraz dil sorunları üzerine çalışanlar, “Farsça bir kelimedir ve ‘tartı cihazı’ anlamına gelir” diyip işin içinden çıkarlar. Üstelik bu sözcüğün kökenini belirtirken, orta Farsça diye...

Ali Husein Kerim Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin ortaya çıkması beraberinde ötekileştirilmiş, baskı altına alınmış bir çok düşünce ve inanç sahiplerinin öz kimlikleriyle buluşmasını da sağlamıştır. Bu inançlardan birisi de Aleviliktir. Öyleki bu dönemde Alevilik üzerine yapılan araştırmalar son bin beşyüz yılda yapılan araştırmaların kat be kat...

Yazıdan önce resim, çizgi roman ve kabartma heykeller vardı.     Ali Husein Kerim   Kürdistan coğrafyasını mesken edinen insanlar sosyal, ekonomik ve inançsal yaşamlarını gelecek nesillere aktarmak için, Paleolotik dönemden itibaren çeşitli görsel yapıtlar bırakmışlardır. Bunlardan en önemlileri petroglif (kaya resimleri) ile mağara resimleridir. Bu tür resimler Kürdistan’ın kuzey-güney...