Marassa: Maraş   Erdoğan Yalgın     Tarihe geçen “Maraş Katliamı (1978)“, Kürt Réya Heq inanç mensuplarının, Devletin Türk-İslam sentezci ırkcı güçleri tarafından hunharca katledilişlerini tanımlar. 21.yüzyılın bu son çeyreginde gerçekleştirilen etnik, sosoyo-kültürel katliam, 41 yıldan beri her yılın bu günlerinde hep anımsanır. Yoğun çalışmalar sonucu bugüne kadar konu hakkında...

Evin Çiçek     Niye Kürd ağalarına beylerine, mirlerine, dini kesimlere saldırdılar? Onları yıllarca sömürünün, gericiliğin merkezi olarak göstermedeki amaç neydi? İttihad-ı Terakki Partisi yöneticileri, İTP’liler kendilerini ilerici, çağdaş maskesiyle kamuoyuna sunup Kürd ağalarını, beylerini, mirlerini de sürekli “ezici, sömürücü, gerici, gaspçı, gelişme, çağdaşlaşma, reform, değişim” düşmanı olarak işaret...

TARİHTE KÜRT BİRLİĞİ ÜZERİNE - I Ali Husein Kerim Moto: Eğer bir halkın gücü doğru temeller üzerinde birleştirilse, böylesine bir birlikten daha güçlü ne olabilir? Okuyucunun dikkatine! Bu yazı dizisi tarihte Kürtlerin birliği konusu üzerinedir. Uzun bir konu olacağı düşüncesiyle diziler halinde yayınlanması uygun görülmüştür. İlk dizi bazı genellemeleri...

DÊRSİM'DE KULLANILAN KİMYASAL SİLAHLAR   Evin Çiçek   Bilimin Osmanlı imparatorluğu’nun Teşkilat-ı Mahsusacıları, T.C.nin kemalistleri tarafından bir ulusun yok edilmesi amacına araç edilmesi. Bu yüzyılın Kürd bilim insanı tarihsel gerçekliğiyle yüz yüze. Sorumluluğunu yerine getirme konusunda ikircikli davranma hakkı, lüksü yok. Görev, sorumluluk, yetki üçgeninde kendisine düşeni yapmak mecburiyetinde. Kimyasal maddeler...

Veli-Evliya ve Gavs Cemal Özel Veli : Arapça wly kökünden gelen walī ولى "yakın, yanında duran, yardımcı, bakan, gözeten, yöneten, arkadaş, sponsor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük waliya "yakın idi, dost idi, veli idi" fiilinin sıfatıdır. Türkçede ermiş kişi, evliya anlami kazanmıştır. Evliya; Arabi awliyāˀ أولیاء "veliler" sözcüğünden tuhaf bir şekilde...

GAVUR İZMİR/SİMİR NASIL ARNAVUTLAŞTI?   Evin Cicek   1.Dünya savaşın da Osmanlı adına Kürdistan'da soykırım suçu işleyenlerden Arnavut Mustafa Abdülhalik Renda'yı tanıyalım. O, 1870 Yanina doğumlu. Tosks Arnavut bir ailenin çocuğudur. Yanina’da öğrenim görür ve Konstantinopolis’de/İstanbul’da mülkiye kolejinde okutulur. Talat Paşa’dan doğrudan emir alan, yakınlığı dolayısıyla mülki idare de sürekli yükselen biridir. 1908’de...

Dersim Soykırımı ve ‘Kötülüğün Sıradanlığı’   ZEYNEP TÜRKYILMAZ - AGOS   Çalışmalarını Almanya’da sürdüren tarihçi Zeynep Türkyılmaz Dersim’de 1938’te devlet eliyle yaşatılan vahşete dair önemli bir belgeyi paylaşıyor. Harekata katılan bir askerin günlüğüne yazdığı notlar, hem 1938’te neler yaşandığını, hem de bu vahşetin kimi askerlerce nasıl da duygusuz biçimde...

Sfenks’in Sakalı [ve Kerkük] Kürt Politik Safdilliliği Üzerine Notlar   Mehrdad R. Izady   Öncelikle Kürt Sfenks’inin sakalının öyküsünü anlatmama izin verin, çünkü bizler en son aptallığa ulaşmadan önce, 1919-1922 dünyasına sunulan öykü buydu. Paris Barış Konferansına ulus olan ya da ulus olmak isteyen tüm halkların; etnik grupların, aşiretlerin...

ÖNDE GELEN "TÜRK" OLMAYAN, AMA "TÜRK" OLAN KİŞİLİKLERİ KAPSAYAN NOTLAR   Evin Çiçek   İttihad-ı Terakki Partisi/Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri kimlikleriyle, eserleriyle tanınmadıkça askeri imparatorluğun askeri cumhuriyete dönüştürülmesi anlaşılamaz. AHMET AĞAOĞLU: 1864’de Rusya Azerbaycan’ında doğar. Kafkas Yahudisi bir ailedendir, dönmedir. Moskova’da öğrenim görür, hayatına gazeteci olarak başlar. Rus gizli servisinin ajan...

1937’de Dersim’e yardıma giden bir “Kürdistan Fedaisi”   Tarihin sayfalarında saklı kalan Kürt halkının özgürlük arayışının neferlerinden Muşlu Hilmi Yıldırım’ın yaşam öyküsü Araştırmacı yazar Sedat Ulugana’nın kalemiyle gün yüzüne çıktı. Araştırmacı yazar Sedat Ulugana, “Seyit Rıza’ya Yardıma Giderken Yakılan Kürdistan Fedaisi Muşlu Hilmi Yıldırım” isimli kitabıyla tarihin perde...