Yazar Selim Temo’nun gazeteduvar.com da 3 dizi halinde  yayımlanan “Afganistan’da kurulmus Kürt devleti” makalesi...

Evin Çiçek İTTİHATÇILIK/KEMALİZM NE DEMEKTİR;  YIKIM, TALAN, MİLYONLARIN GÖÇERTİLMELERİ, SÜRGÜN EDİLMELERİ, ÖLDÜRÜLMELERİ, VARLIKLARINA EL KONULMASI DEMEKTİR. Kemalistler kime saldırırlarsa, kimi hakaret yağmuruna tutarlarsa bilinki o doğruları söyleyendir, suçluları işaret edendir. İttihatçı ideolojiye karşı olandır. Damat Ferit Paşa’nın anlatımlarıyla ittihatçılar. FERİT PAŞANIN BARIŞ/SULH KONFERANSINA VERDİĞİ MUHTIRA Efendiler, eğer Avrupa ve...

Sanat müziğinde yedili ve on ikili sistem ve Rae haq(i) bağlantısı   Cemal Özel   Bir önceki yazımda 1,2,3,4 sistemi anlatmaya çalışmıştım. Bu yazımda ise 7., 12. sistemi ve müzikal karşılığını yazmaya çalışacağım. Antik dünyada kâinatın, iç içe geçmiş küreler/feleklerâlemler/göklerden oluştuğuna inanılıyordu. Musiki ise, aynı zamanda “ harmonia ” olarak “uyum”...

“Zazaca Kürtçe’nin en kadim lehçesidir. Kürtçenin atası sayılan Avesta diline en yakın olan lehçedir. Zaten bu dili Zazaca değil Kürtçe’nin Dımli lehçesi olarak adlandırıyoruz. Zazaların ayrı bir millet olduğunu iddia etmek Kürtleri bölüp, iradelerini zayıf düşürmek ve siyaseten zor durumda bırakmak gayretleridir. Zazalar en eski Kürtlerdir” Bilinçli...

Roze des u dı imam(an)u (oniki imam orucu) yada Muharrem orucu Cemal Özel Eski irani bir inanç olan Mani dininde hiyerarşik olarak tanrıdan sonra 12 kutsal kudret bulunmaktaydı ve bunlar kimi zamanlar insan bedenine enkarne olarak dünyaya gelip vazifelerini yerine getirir aynı zamanda göksel çark denilen 12 burcu...

Kürtlerde 3500 yıllık bir gelenek HUDANA VE HUDALERAYA YAKARIŞ! Ali Husein Kerim! Kürtler yukardaki her iki isme yabancı değiller. Tanrıdan her hangi bir dilekte bulunduklarında “ellerini havaya kaldırarak “Xwedana, Xwedalera ...

KÜrtlerin kökeni Ferdinand HennerbicHler Kürtler, geleneksel olarak İranlı ve İrani kökenli olarak kabul edilirler ve İrani bir dil konuştukları için de ağırlıklı olarak Hint-Avrupalı olarak bilinirler. Bu hipotez, büyük oranda dilbilimsel edenlere dayalıdır ve ağırlıklı olarak dilbilimcilerce geliştirilmiştir. Gelişmiş İnsan Antropolojisinin en son yapılan DNA araştırmaları, bu inanışların aksine, Kürtlerin atalarının izlenebilir en...

Umman Manda isminin etimolojisi Ali Husein Kerim PHA *manu-s, *monu-s  “ilk insan”[1], *am(m)a, *amī̆ ‘anne’[2] Hurr. umini <(u)-u-mi-ni / um-mi-ni> ‘ülke’ Proto-İranca man- ‘düşünmek’, Sanskritçe man-[3] ‘düşünmek’, Avesta man- ‘hizirandin’[4], manniete-, manta-[5] ‘düşünmek’ Yukarda sıralanan eski dillere ait kelimelere göz atıldığında, Mitani, Med ve Uman-Manda gibi isimlerin anlamlarını veya...