YAKINDOĞU UYGARLIĞINI İNŞA EDEN MİLLET! KIRDAŞLAR/KURMANCLAR Ali Husein Kerim Babil, Ninova, Uruk, Susa, Pasargede (Bajarge) vd. bir çok şehri fiziki olarak inşa edenlerin Kürtler olduğunu kaç kişi biliyor acaba? Bu bir abartı olmayıp tamamen gerçektir. Bunu tarihi belgeler ışığında ispatlamak çok kolaydır. Kardunajların Babil ve Ninovayı, Kurdašların Susa...

İmam Hüseyin ve Şahzade Siyavuş’un Kesilen Kafası ve Muharrem Ayı CEMAL ÖZEL Muharrem ayında Rae haq/Alevi inananları 12 gün süren bir oruç tutar ve bunu bir önceki yazımda anlatmaya çalıştım. Buna karşın Muharrem, şii Caferiler için unutulmaması gereken çok önemli bir yas ayıdır… Kuşkusuz Rae haq/Aleviler Hüseyin ve...

Roze des u dı imam(an)u (oniki imam orucu) yada Muharrem orucu   Cemal Özel Eski irani bir inanç olan Mani dininde hiyerarşik olarak tanrıdan sonra 12 kutsal kudret bulunmaktaydı ve bunlar kimi zamanlar insan bedenine enkarne olarak dünyaya gelip vazifelerini yerine getirir aynı zamanda göksel çark denilen 12...

Bir tarafta Kurdistan ‘da Xasi Tepeyi(göbeklitepe) yapan, Diğer tarafta Misir medeniyetinin altyapısını kurdukları Kuş Krallığıyla sağlayan, Hindu-Kuş medeniyetinin yaratıcıları ticaretten, savaş arabalarına bir çok şeyin mucitleri Roma imparatorluğunda da karsimiza Cassia Gens olarak çıkıyor. Milano Üniversitesinden Prof. Paola Villani Xasilerin Roma imparatorluğundaki geçmişini ve etkisini tartıştığı...

Xızır/Hızır Üzerine Notlar Cemal Özel Xızır "dünyanın yaratılış sırrını tanrıdan sonra bilendir " dolayısıyla bilge anlamında ona Xacē `de denmiştir. (Türkçeye Hoca ve Haci diye geçmiş, bildiğimiz Hacı degildir C:Ö). Darda olan insana yar ve yardımcı olan bu inanç islama da geçmiştir. Kuran`da Musa peygamber ile konuştuğu kısımda adı zikredilir...

“XWE” Kürtçe’de bütün kâinatın ifade edildiği tek heceli kelime!  Ali Husein Kerim Kürtçenin nasıl bir dil olduğunu ve ne zaman ortaya çıktığını bilmek için çeşitli tarih öncesi ve sonrası kaynaklarını büyük bir sabırla incelemek gerekir. Kürtçe hakkında doğru cevaplara ulaşmak, aynı zamanda hakikate ulaşmak demektir. Okumak için lûtfen aşağıya...

Cemal Özel Rae Haq(i)/Alevi ile Yezidi'nin 72 ve 73. Millet İnancı " Ayrıcalıklı olma " inancı Rae haq ve Yezidilik arasındaki inanılmaz kuram benzerliğine verilecek en esaslı örneklerden biridir. Önce konunun daha iyi bir şekilde anlaşılması için millet kelimesine bakarak başlayalım. Millet: 1. Din, mezheb, 2. Bir din ve mezhep’te bulunan cemaat....

ŞU ACAYIP IŞE BAKIN! Serdar Karakuş El-Xassî Kürtler söz konusu olunca, bazıları “Kürdün alfabesi olamaz” diye atıp tutarlar. Yani bozkırlarda sürüdeki koyunların sayısını bildirmek için, o miktarda çöp taşıyanlar ile çölde deve sidiği peşinde koşanlar, Mezopotamya’nın ilk botanik kitabını, ilk otomotivi ve robot sistemini, ilk pil’i (haliyle...

YERDE YATAN BİR TARİH - TİRÎŞÎN YAYLASI KAYA RESİMLERİ   Osman AYDIN   Hakkâri'nin Nordûz bölgesinde bulunan Tirîşîn Yaylası'nda çok sayıda kaya resimleri bulunmaktadır. 60 yıl evvel bulunan bu kaya resimlerinin ancak bu son yıllarda bilim çevrelerinin ilgisini çekmiş ve bu kaya resmilerinin fotoğraflanmaları ve küçük parçaların Van Müzesi’nde sergilenmeleri...

ŞAİR VE BOKSÖR BİR KÜRT SİYASETÇİ - ESAT CEMİLOĞLU   Osman AYDIN   Kısa kısa yazdığım bu gibi yazılarla Kürtlerin sosyal ve tarihi hafızasını uyandırmak ve diri tutmak istiyorum. Siyasi Kürt tutkulu 49’lar davasının sanıklarından, Cezaevinde arkadaşlarının ona hitap ettiği adıyla Apê Cemil, hepsinden daha yaşlıydı. O zaman (1960) altmışındaydı. Yüksek...