Ji bo derbarê etîmolojiya pêyva “ziman” serwext bibin divê kemperandina wê û yên curbecur zimanan destnîşan bikin. Lê belê bona têgihiştineke biserûber grînge kanî û wateyên wêna bêne selimandinê. Di curbecur zimanan de pêyva “ziman”: PHE *dnĝhū-, *dnĝhu̯ā- ‘ziman’, Hurr. irde-[1], Hitt. lallai-, Skt. bhāşā-, Av. hizuuā-,...

Beşên her zanyariyekî yên taybet û hevbeş heneDîrok ya hevbeş e. Ji ber ku dîrok bûyerên civakî yên ku bûne sedema peresendeya mirovahiyê destnîşan dike. Dîrok, sedem û encamên hemû tiştên nivisandî û nenivisandî, yên derbareyê sirûşt û mirovahiyê eşkere dike. Ji ber vê hindê...