Beşên her zanyariyekî yên taybet û hevbeş heneDîrok ya hevbeş e. Ji ber ku dîrok bûyerên civakî yên ku bûne sedema peresendeya mirovahiyê destnîşan dike. Dîrok, sedem û encamên hemû tiştên nivisandî û nenivisandî, yên derbareyê sirûşt û mirovahiyê eşkere dike. Ji ber vê hindê...

It has long been suggested by many scholars that Kassites were, at least partially, ancestors of the Kurds. They base this claim on historical migrations, and the fact that after having conquered Mesopotamia, renamed their empire to ”Karduniash” (land of Kardun)....